Föredrag - Inspiration

Lyckas som säljare

Vi är alla olika, en bra säljare är autentisk,
och personlig. Jag har jobbat med olika former av sälj i hela mitt yrkesverksamma liv.

Kan erbjuda både säljutbildning, coaching och inspirerande föreläsningar


Helhetstänk för företag

Hur kan vi som företag ta vara på kompetens hos
Kunder

Personal

Omvärld

Underleverantörer

Samhället

Ledningens genomgång

Företagets viktigaste möte!
Finns som en självklar del i en certifiering mot bl.a ISO 9001, men kan användas som en avstämning av hela er verksamhet.
Ta med hela ledningsgruppen i arbetet

Minst 1 dag/år oavsett om du är egenföretagare eller mycket större.

Ett mycket användbart verktyg! Som också ger bättre lönsamhet