Coaching /Personlig utveckling

Coaching - vad är det?

Vill du få till en förändring, och är redo att göra ett arbete?
Coachning är inte bara ett trevligt samtal. Det ska hända något, som coach ställer jag frågor, lyssnar och utgår ifrån dig och vart just du är och vart du är på väg. 
Jag vill att du ska få nya insikter, lyssna mer på hjärtat, kanske några övningar som får dig att se på dig själv och omvärlden på ett nytt sätt.

När jag coachar säljare så vill jag att du ska hitta ditt sätt att sälja. Vi är alla olika, men jag har mitt sätt att sälja, men för en annan säljare så finns kanske ett bättre sätt. Inget rätt eller fel, men en gemensam grund finns för alla säljare

Att koppla ihop hjärta och hjärna är mitt mål. "Låt hjärtat vara med"


Personlig utveckling

Här jobbar du och jag utifrån dig. Vi har alla styrkor och svagheter, man ska inte fokusera för mycket på svagheterna, men utveckla styrkorna. Hur tänker de framgångsrika? Tänk om jag misslyckas!
Jag vill starta eget företag - hur ska jag tänka?
Många frågor, som gör att du begränsar dig själv.
Vill du våga? Vill du prova ? Vill du utvecklas?

Är du redo att ta nästa steg?

Hör av dig så tar vi det därifrån

Ibland vill hästarna vara med...