Kortare och längre uppdragUppdrag -distans


Fullbokad t.o.m augusti 2023

> Kvalitetsundersökningar

> Attitydundersökningar

> Registervård

> Merförsäljning

> Hemsidesanalys

> mm


De andra 90 %  (föredrag)


I dagens samhälle kommunicerar vi numera nästan uteslutande via sms, mail och telefon mm. Inte konstigt att det blir så många missförstånd, när det vi hör/läser står för ca 10 % av informationen. De andra 90 % är det vi läser in när vi möter en annan människa och "läser" av vad vi ser. På någon sekund kan vi se hur människan mår, är arg, glad orolig.

Vet du vad du utstrålar? Hur läser dina arbetskamrater dig? Osäker eller självsäker? Kan man dölja känslor? Ska man dölja känslor?

2 timmar