Utbildningar

Clinic med Malin Schön MED häst

Läs mer och boka:

https://events.magnetevents.com/Event/clinic-med-malin-schon-41520/

1250 kr

Clinic med Malin Schön

Åskådarplats

Läs mer och boka

 https://magnetevent.se/Event/clinic-malin-schon-41554/


250 kr

Säker Häst Teori hösten 2021  22 augusti

Läs mer och boka här:

https://magnetevent.se/Event/saker-hast---teori-39311/395 kr