Saltstenslykta, vit 400 gr

En vackert handgjord Himalaya saltstensljuslykta vit 400gr som bryts från vissa delar av bergen där det finns denna typ av vit saltsten. 

När man bryter stenen i berget så finns det övervägande av den Röda saltstenen men ibland kan finns det strimmor av Vit saltsten och Grå saltsten och det är då man gör Vita och Grå saltstensljuslyktor och lampor. 

Saltsten avger i varmt tillstånd d.v.s tända, fördelaktiga negativa joner och det avger lika mycket joner vilken färg saltstenen än har.
400gr B 7,5x H6cm 

115,00 kr