Åskskydd

Åskskyddet skyddar ditt stängselaggregat vid nedslag i stängseltråden. Kopplas till jord 

För att åskledaren ska fungera krävs att åskledarens jordning är bättre aggregatets jordning. 

155,00 kr